Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τασσοπούλου, Ιωάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2015 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των ακολουθιών ξηρών ημερών για τους σταθμούς της Κοζάνης και της Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF