Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαραγκάκης, Ιωάννης Αντώνιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Παράγοντες ενίσχυσης τοπικών συνθηκών σταθμών του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογράφων = Site amplification factors in stations of the national network of accelerometers in Greece.
    Περίληψη  PDF