Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καθορόπουλος, Ιωάννης Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Διερεύνηση προγνωστικότητας έντονης ψυχρής εισβολής με τη χρήση παγκόσμου αριθμητικού μοντέλου. = Investigation of the predictability of intense cold intrusion with a global circulation model.
    Περίληψη  PDF