Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τζαλαμαριάς, Ιωάννης Γεώργιος, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωτεχνική ανάλυση ευστάθειας επιφανειακών και υπόγειων εκσκαφών εκμετάλλευσης λιγνίτη στο Προσήλιο Κοζάνης = Geotechnical analysis of surface and underground excavation in the lignite mine of Prosilio Kozani.
    Περίληψη  PDF