Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φωκαϊδης, Ιωάννης Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα