Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξανδρίδης, Ιωάννης Θ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα