Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδης, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η απόκριση και κατανομή βενθονικών τρηματοφόρων και κοκκολιθοφόρων στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Θερμαϊκού Κόλπου. = Benthic foraminifera and coccolithophore respanse at Thermaikos Gulf Marince ecosytem.
    Περίληψη  PDF