Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σοφιάδης, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη κλιματικής αλλαγής πάνω από την Ευρώπη σον 21ο αιώνα με χρήση περιοχικής κλιματικής προσομοίωσης οδηγούμενης από το σενάριο RCP8.5 = Climate change over Europe for the 21st century, using regional climate simulation driven by RCP8.5 scenario
    Περίληψη  PDF