Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φαρμάκης, Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση της επικινδυνότητας και διακινδύνευσης εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων με τη χρήση επίγειου σαρωτή LIDAR. Εφαρμογή στο Κάστρο της Μονεμβασιάς
    Περίληψη  PDF