Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ορφανός, Κυριάκος Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα