Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρούσου, Κυριακή Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση ιδιοτήτων πρόσφατης σεισμικότητας του ελληνικού χώρου = Investigation of the recent seismicity properties in Greece.
    Περίληψη  PDF