Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρή, Κυριακή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Πετρολογίας, Ελλάδα