Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρή, Κυριακή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της διδασκαλίας της Γεωλογίας στη μέση εκπαίδευση την περίοδο 1830 έως 1930.
    Περίληψη  PDF