Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασίου, Κυριακούλα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των φερτών υλών στη κοίτη και το φράγμα του Κούρη - Κύπρος
    Περίληψη  PDF