Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Κωνσταντίνα Φίλιππος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τα ηφαιστειογενή κοιτάσματα συμπαγών σουλφιδίων: Cu-Zn (τύπου Noranda) = The volcanogenic massive sulphide deposits: Cu-Zn (Noranda type).
    Περίληψη  PDF