Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακροβασίλη, Κωνσταντίνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Οριοθέτηση θέσεων κατάλληλων για Χ.Υ.Τ.Α.,στην περιοχή της νήσου Θάσου, με την βοήθεια των γεωγραφικών συστημάτων των πληροφοριών/GIS.
    Περίληψη  PDF