Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τάπος, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας, Ελλάδα