Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαϊσουράτζε, Λεβάν Α., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Τεκτονικής και Στρωματογραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογία της Περιροδοπικής ζώνης στην περιοχή Ευκαρπία - Φυλιρο (ΒΑ Θεσσαλονίκη) με γεωλογική χαρτογράφηση, κλίμακας 1:10.000
    Περίληψη  PDF