Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομούδη, Λυδία Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από γεωθερμία. Παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό χώρο = Geothermal electricity generation. Examples from Europe.
    Περίληψη  PDF