Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανθυμίδης, Μάριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Δημιουργία ομογενούς καταλόγου σεισμικών φάσεων P & S από το 1964 έως το 2002 για τον χώρο του Αιγαίου
    Περίληψη  PDF