Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανθυμίδης, Μάριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συμβολή στη Μελέτη της Γεωφυσικής Δομής και της Απόκρισης των Επιφανειακών Στρωμάτων της Γης με τη Χρήση Δεδομένων Δικτύων Μικροθορύβου και Σεισμικών Καταγραφών.
    Περίληψη  PDF