Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαήλ, Μαρία Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η γεωλογική δομή της ζώνης Πίνδου στην περιοχή του Μουζακίου. Προσέγγιση μέσω χαρτογραφικών μεθόδων
    Περίληψη  PDF