Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σαλτσίδου, Μαρία Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Συμβολή στη μελέτη των χελωνών Testudinidae και Geoemydidae από το πλειόκαινο του Μακρύγιαλου Πιερίας = Contribution to the study of turtles Testudinidae and Geoemydidae from the P;iocene od Makygialow Pieria, Greece.
    Περίληψη  PDF