Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελάκη, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής & Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογικά και υδρογραφικά στοιχεία που συνδέονται με την ανάπτυξη του χειμάρρου Χαβρία της Χαλκιδικής
    Περίληψη  PDF