Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καζίλη, Μαρία, Αριστοέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογικές θεωρήσεις ευστάθειας και στεγανότητας γράγματος Πλατύ περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, Κρήτη
    Περίληψη  PDF