Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καζίλη, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των φυσικών και μηχανών χαρακτηριστικών του υπολειμματικού εδάφους του Κ. Νευροκοπίου Δράμας
    Περίληψη  PDF