Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καλκανίδου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2011 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη χαρτογράφηση πλημμυρικής επικινδυνότητας. Ένα παράδειγμα από τον ποταμό Ολύνθιο της Μακεδονίας
    Περίληψη  PDF