Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαθιουδάκη, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εφαρμογή μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας στο χώρο του Α.Π.Θ. για τη χαρτογράφηση του γεωλογικού υποβάθρου
    Περίληψη  PDF