Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικοπούλου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας Πετρολογίας Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Βασικά στοιχεία γεμολογίας και ανάλυση δειγμάτων αχάτη και μπροχαντίτη από την περιοχή Ξάμθης-Αλεξανδρούπολης = Basic gemological concepts and analysis of agate and brochantite samples from the region of Xanthi-Alexandroupoli.
    Περίληψη  PDF