Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σκουλαρίκου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Η επίδραση των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην πρόσφατη εξέλιξη του Δελταίκού Συστήματος του ποταμού Άραχθου.
    Περίληψη  PDF