Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταφτσόγλου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Διερεύνηση μηχανοποιημένης διάνοιξης σε καρστικό περιβάλλον: Έρευνα, επιλογή μηχανήματος TBM και θέματα αντιμετώπισης καρστικών κενών=Mechanised Tunnelling in karstic environment: Engineering geological study, Tunnelling Boring Machine (TBM) selection and
    Περίληψη  PDF