Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταξοπούλου, Μαρία-Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πετροφυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων - ταμιευτήρων υδρογονανθάκων = Petrophysical properties of the hydrocarbon reservoir rocks.
    Περίληψη  PDF