Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαλανίδου, Μαρία-Ευφροσύνη Χρίστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εντοπισμός φυσικών αναβλύσεων πετρελαίου με δεδομένα παρατήρησης της Γης από το διάστημα = Natural oil seepage detection with Earth Observation data.
    Περίληψη  PDF