Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σακκά, Μαρία-Ζακλίν, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής, Ελλάδα