Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευσταθίου, Μαρίτσα Ευστάθιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογικές συνθήκες και συνθήκες ύδρευσης του Δήμου Πάφου Κύπρου = Hydrogeological conditions and water supply of the Municipality of Pafos Cyprus.
    Περίληψη  PDF