Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαμβακά, Μαργαρίτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2009 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών του καρστικού βυθίσματος του Νευροκοπίου με τη χρήση G.I.S.
    Περίληψη  PDF