Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βαβρίτσα, Μαργαρίτα-Στεφανία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2016 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη ευαισθησίας της ανάδρασης μεταξύ νεφών και ακτινοβολίας με προσομοιώσεις περιοχικού κλιματικού μοντέλου
    Περίληψη  PDF