Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παντούδης, Μιχαήλ Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανιχνευση της κλιματικήξς αλλαγής σε χρονοσειρ; θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από επιλεγμένες πόλεις = Detection of climate change in time series of temperature and rainfall in selection European cities.
    Περίληψη  PDF