Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωρίδης, Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Δίκτυα συσχέτισης κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου = Correlation networks of branches of the greek stock market.
    Περίληψη  PDF