Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζεκεριέ Ογλού, Μπουσρά Αϊντίν, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ηφαιστειογενή κοιτάσματα συμπαγών σουλφιδίων: CU-Σιδηροπυρίτης (τύπου Κύπρου) = Volcanogenic Massive Sulfide Deposits: Cu-pyrite (Cyprus Type).
    Περίληψη  PDF