Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευστρατίου, Νίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Περιβαλλοντικές συνθήκες και μεταβολές της ακτογραμμής στην περιοχή του Πόρτο - Λάγος.
    Περίληψη  PDF