Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παλιγιάννη, Ναυσικά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Εργαστήριο Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας, Ελλάδα