Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αρεστή, Νεκταρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα