Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάνου, Νεκταρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2010 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωλογική-Γεωτεχνική μελέτη στο χώρο επέκτασης σχεδίου πόλεως της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.
    Περίληψη  PDF