Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καζάκης, Νεραντζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα