Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Νικόλαος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 1980-2017 = Rainfall study of the area of Thessaloniki for the period 1980-2017.
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη βροχόπτωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 1980-2017 = Rainfall study of thw area of Thessloniki for te period 1980-2017.
    Περίληψη  PDF