Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θρασσβούλου, Πέρσια Θράσος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Εξέλιξη του δυτικού και βόρειου περιθωρίου της λεκάνης της Λεβαντινής σε σχέση με την ύπαρξη πετρελαϊκών συστημάτων = Evolution of the existence of petroleum systems in Western and Northern margin of the Levantine basin.
    Περίληψη  PDF