Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νεοφώτιστου, Πέτρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2007 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη της τεκτονικής δομής της οροσειράς του Κόζιακα (Υπερπινδική Υποζώνη-Ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας)
    Περίληψη  PDF