Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αριζάνης, Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Μελέτη για τα χαρακτηριστικά του Ανέμου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. = Study about the charasteristics of the Wind in the region of Thessaloniki.
    Περίληψη  PDF