Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καϊόπουλος, Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Γεωτεχνική μελέτη αξιολόγησης του ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Α. Τούμπα) της ανατολικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης
    Περίληψη  PDF